skip to Main Content

Fundacja YOUkraine ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. ” Sensokraina – Sala sensoryczna w Niepublicznym Przedszkolu dla dzieci z Ukrainy „Maleńka Kraina”, prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności – zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”(MFiPR).

Postępowanie ma charakter otwarty.

Szczegóły w dokumentacji postępowania, dostępnej w zakładce „Projekty”.

 

Fundacja YOUkraine od początku wojny w Ukrainie skupia swoje działania na pomocy dzieciom i ich matkom.

Fundacja prowadzi przedszkole niepubliczne „Maleńka Kraina” dla dzieci z Ukrainy.

Fundacja została założona przez dwie siostry, Irinę i Mariye, z pochodzenia Ukrainki.